Constantin
Tomescu

„Să îmi dea Dumnezeu puterea de a accepta ce nu pot schimba, curajul de
a schimba ce pot şi înţelepciunea de a şti ce pot şi ce nu pot.” Marc Aureliu

ORGANIZATOR CONSTANTIN TOMESCU - CANDIDAT LA PRIMARIA SECTORULUI 6


CAMPANIA “AJUTA CA VOTUL TAU SA CONTEZE
SPUNE STOP FRAUDEI ELECTORALE”


CAMPANIE PENTRU RESPONSABILIZAREA ELECTORATULUI SECTORULUI 6 IN SCOPUL OCROTIRII DEMNITATII CIVICE SI A LIBERTATII DE CONSTIINTA.


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ”AJUTA CA VOTUL TAU SA CONTEZE – SPUNE STOP FRAUDEI ELECTORALE”


SECŢIUNEA 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI SOCIALE

1.1 Campania publicitara ”Ajuta ca votul tau sa conteze – Spune STOP fraudei electorale” (denumita in continuare „Campanie”) este organizata si desfasurata de catre domnul Constantin Tomescu .Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament oficial”).
Regulamentul oficial este disponibil, in mod gratuit pe websiteul www.constantintomescu.ro, pe pagina de FACEBOOK http://www.facebook.com/tomescuconstantin sau la sediul UNPR sector 6, pe strada Lujerului, nr.26, in permanenta, pe toata perioada desfasurarii Campaniei.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificări vor fi făcute publice pe site-ul www.constantintomescu.ro.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul www.constantintomescu.ro pe întreaga durată a Campaniei.


SECTIUNEA 2 TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile dispozitiilor art 1328 si 1329 Cod civil.


SECŢIUNEA 3 ZONA SI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI SOCIALE

Campania este organizată şi se desfăşoara doar in limita administrativ-teritoriala a Sectorului 6, Bucuresti, adresandu-se in mod exclusiv cetatenilor Sectorului 6 si incepe pe data de 1 iunie 2012, ora 12:00:00 si se incheie pe data de 11 Iunie 2012, ora 24:00:00. Materialele de inscriere in Campanie pot fi trimise cel mai tarziu pe data de 11 iunie, ora 24:00:00. Rezultatele Campaniei se vor monitoriza si publica pe site-ul www.constantintomescu.ro, intr-o sectiune special dedicata – “Stop Fraudei Electorale”.


SECŢIUNEA 4 DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Campania este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul/resedinta in Bucuresti, sector 6 (denumite in continuare „Participanţi”). De asemenea, la Campanie pot participa si ONG-uri din Romania cu conditia sa nu fi generat, prin actiunile proprii, situatii controversate din punct de vedere moral si/sau legal sau sa fi sustinut opinii de natura sa ridice probleme controversate in societate, pozitii radicale, rasiale, extremiste, nationaliste, nedemocratice etc.

4.2. Prin participarea la aceasta Campanie se presupune cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a prezentului Regulament si a legislatiei romane in materia infractiunilor electorale.

4.3. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice sau intreprinderile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele intreprinderi familiale autorizate care ar putea avea au vreun interes comercial sau de promovare a propriei imagini, sau orice alt interes, indiferent de natura acestuia. De asemenea, nu sunt eligibile pentru a participa la aceasta campanie sotul, rudele afinii pana la gradul IV inclusiv ale Organizatorului.


SECŢIUNEA 5 MECANISMUL CAMPANIEI SOCIALE

5.1. Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa completeze integral formularul de inregistrare disponibil pe site-ul www.constantintomescu.ro. Adica sa completeze integral detalii initiator: nume, prenume, telefon, e-mail, adresa. Pe langa descrierea faptei de frauda electorala constatata, participantul va face dovada prin inscrisuri ca numai in urma denuntarii de catre el a faptei de frauda electorala, organele de urmarirea penala au pus in miscare urmarirea penala impotriva celor denuntati ca ar fi comis actul de frauda electorala descris. Dovada punerii in miscare a urmaririi penale se face cu adresa emisa de catre organele de urmarire penala care instrumenteaza cazul.

5.2 Participantul isi asuma raspunderea cu privire la dezvaluirea catre public a respectivului material, raspunzand in exclusivitate pentru continutul, forma si modalitatea de comunicare a informatiilor/materialului, precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind denuntarea calomnioasa. Toate faptele de frauda electorala sesizate de participanti vor fi postate pe site-ul www.constantintomescu.ro, intr-o sectiune special dedicata acestei campanii.

5.3.Nu vor fi luate in considerare si nici nu vor fi publicate denunturile nesustinute de acte, materialele vadit ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale.

5.4. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei.

5.5. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei pe site-ul www.constantintomescu.ro. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul imaginilor, textelor si informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.

5.6. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

5.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior.

5.8 Faptele inscrise trebuie sa fie in folosul comunitatii si sa reflecte o nevoie sociala de a responsabiliza electoratul romanesc in a vota liber, neinfluentat de cadouri sau prime electorale, in spiritul demnitatii si al spiritului civic.


SECŢIUNEA 6 CONDITII DE VALIDARE

6.1. Pentru ca participarea la concurs sa fie valida, Participantii trebuie sa indeplineasca simultan, urmatoarele conditii:

Sa îndeplinească toate conditiile prevăzute de prezentul Regulament;
Sa indeplineasca conditile prevazute in sectiunea 4
Sa indeplineasca conditiile de participare de la sectiunea 5
Sa completeze, in perioada de desfasurare a campaniei, toate datele personale si de contact solicitate prin formularul de inscriere pe site-ul www.constantintomescu.ro sau de la sediul UNPR sector 6, pe strada Lujerului, nr.26.
Sa participe in campanie cu materiale in concordanta cu tema campaniei si care sa nu incalce ordinea publica, bunele moravuri si normele de convietuire sociala, dar nici sa aduca atingere demnitatii umane si dreptului la propria imagine conform Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizualului, responsabilitatea revenind indubitabil celor care au incarcat respectivele materiale.

6.2. Nu se accepta fisiere copiate de pe internet, care contin imagini ale vedetelor sau persoane publice, care contin mesaje obscene sau indecente, materiale contrafacute. Orice astfel de fisier va fi descalificat.


SECŢIUNEA 7 DESCRIEREA RECOMPENSELOR

7.1. In cadrul Campaniei se va acorda o recompensa in suma bruta de 500 de euro, la un curs LEU/EURO din ziua acordarii acesteia, comunicat de BNR, fiecarui participant prin a carei sesizare se demonstreaza si pedepseste frauda electorala in sectorul 6 la alegerile din 10 iunie, 2012.

7.2. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la materialele care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de organizator).

7.3. Un participant va avea dreptul la o singura recompensa, indiferent de numarul faptelor de frauda semnalate.


SECŢIUNEA 8 RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

8.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezintă legal de a intra in posesia recompensei din diverse motive, in termen de 2 zile de la anuntarea recompensei exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Termenul de 2 zile este termen de decadere.

8.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile, suferite de catre particiapantii castigatori si/sau de catre persoanele care ii reprezinta legal in legatura cu recompensa castigata.


SECŢIUNEA 9 ACORDAREA RECOMPENSEI

9.1.Orice material transmis in perioada desfasurarii Campaniei va participa la validarea organizata in data de 11.06.2012.

9.2. Comisia de validare va fi formata din trei membri:
• un avocat,
• un notar public
• un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne va determina daca sunt respectate sau nu conditiile pentru acordarea recompensei.

9.3. Comisia va avea un presedinte ales prin tragere la sorti dintre membrii comisiei.

9.4 Participantii castigatori ai recompensei vor fi desemnati de catre membrii Comisiei de mai sus.

9.5. Participantii castigatori ai recompensei vor fi contactati de catre Organizator in termen de 24 de ore de la verificare, atat telefonic cat si pe adresa de e-mail comunicata de ei.

9.6. In cazul in care participantul castigator nu poate fi contactat in termen de 24 de ore de la verificare, din motive independente de Organizator, cum ar fi dar fara a se limita la faptul ca datele de contact comunicate sunt incorecte si/sau incomplete, respectivul participant castigator pierde dreptul de a mai pretinde recompensa, termenul de 24 de ore fiind de decadere.

9.7. In maxim 24 h de la constatarea faptei de frauda electorala, participantul va trimite la adresa de mail 112@constantintomescu.ro sau le va incarca pe websiteul www.constantintomescu.ro, sau le va aduce la sediul UNPR sector 6, pe strada Lujerului, nr.26: fotografii, declaratia proprie, denuntul inregistrat la organele de urmarire penala si o declaratie care sa ateste ca fapta semnalata este reala, nu este calomnioasa si nu este facuta cu intentia de a aduce atingere imaginii vreunei persoane.

9.7. Calendarul campaniei este urmatorul:
-1 iunie 2012 – lansarea campaniei
-1 iunie – 11 iunie – desfasurarea propriu-zisa a campaniei


SECTIUNEA 10 MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

10.1. Intrarile apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani (impliniti la data inceperii campaniei) vor fi eliminate din lista de participanti.

10.2.In cazul in care unul dintre participantii castigatori se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, plata recompensei se poate face catre o persoana imputernicita de catre participantul castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un notar public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul participantului castigator sa semneze conventia de plata a recompense si declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a recompensei catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.


SECTIUNEA 11 ANUNTAREA CASTIGATORILOR RECOMPENSEI

Numele si prenumele doar ale participantilor castigatori validati, precum si recompensa castigata in cadrul Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.constantintomescu.ro. Nu vor fi date publicitatii datele de identitate ale persoanelor denuntate ca presupusi autori ale faptelor de frauda electorala si niciun fel de material din care ar putea sa fie dedusa identitatea persoanei in cauza. Materialele vor fi transmise doar Organizatorului care le va pune la dispozitia comisiei de validare. Lista tuturor particiapantilor castigatori validati cuprinzand numele, prenumele si recompensa castigata vor fi publicate pe site-ul www.constantintomescu.ro.


SECŢIUNEA 12 TAXE

12.1.Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de recompensele oferite, cu excepţia impozitului pe venit, aplicabil veniturilor individuale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. De la data platii recompensei, orice alte cheltuielile legale aferente acesteia revin participantului castigator.

12.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campanie).


SECŢIUNEA 13 ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzind dar fara a se limita la, pentru:
-Incarcarea de catre participanti a fisierelor pe un alt site decat www.constantintomescu.ro sau in afara intervalului de timp mentionat in regulament
-Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii pentru transmiterea recompensei, conform Sectiunii 9
-Intarzierea transferarii recompensei in posesia castigatorului ca urmare a intarzierii sau comunicarii eronate a datelor de contact catre organizatorii campaniei.
-Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;
-Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la campanie) revendica drepturi asupra recompensei, in calitate de autor al sesizarii care a condus la punerea sub urmarire penala a unei personae pentru frauda electorala sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.


SECŢIUNEA 14 ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

14.1. Prin inscrierea la Campanie participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

14.2 Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezenta Campanie in scopul şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

14.3 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) -potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

14.4 La cererea oricarui participant Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa [...] o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.


SECTIUNEA 15 FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.


SECŢIUNEA 16 LITIGII SI FRAUDE

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: str. Lujerului, nr.26, sector 6, Bucuresti, în termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicării listei tuturor câstigătorilor. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari nevalidate ce apar ulterior acordarii efective a recompenselor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea fara drept de recompense, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECŢIUNEA 17 REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate prin e-mail la 112@constantintomescu.ro sau direct pe www.constantintomescu.ro si la sediul UNPR sector 6, strada Lujerului, nr.26.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Codului civil in materia promisiunii publice de recompense şi a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public în 4 exemplare originale.